LSM Project

Het LSM-project heeft als doel het versterken van het Bike Valley ecosysteem en incubatorenwerking. 

Volgende specifieke doelen werden hierbij vooropgesteld:

1) Opstellen van een Crossborder strategisch communicatieplan

2) Oprichten van een fietsoverlegplatform

3) Organisatie van een Cycling Experience Event of Beurs

 

Meer info hierover wordt vespreid via de evenementenkalender.